Serveis d'Icaria

 

Cultura

 • Gestió i programació cultural d'espais i municipis

 • Supervisió tècnica / Suport a la dinamització

 • Assessorament a regidors de cultura / PAC

 • Estudi de planificació estratègica

 • Enfortiment del teixit associatiu cultural.

 

 

Joventut

 • Dinamització juvenil i processos de facilitació i cohesió grupal

 • Diagnòstic participatiu i planificació estratègica (redacció i seguiment de Plans Locals de Joventut

 • Acompanyament a iniciatives col·lectives

 • Assessorament a regidories de joventut

 • Enfortiment del teixit associatiu juvenil.

Comunitària

 • Diagnòstic participatiu i estratègia d'acció comunitària

 • Dinamització comunitària

 • Enfortiment del teixit associatiu comunitari

 • Acompanyament a iniciatives col·lectives

 • Dinamització de grups de treball / taules de treball

 • Acompanyament a processos creatius

 • Jornades i formacions d'interés comunitari.

Altres

 • Creació de formacions / jornades a mida

 • Acompanyament a processos creatius

 • Acompanyament a l'emprenedoria

Contacta amb nosaltres