Projectes

Quin Sarau

És un projecte sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar el talent emergent al Camp de Tarragona. Creat amb la convicció de que la cultura i el talent no poden quedar minimitzats per la falta de recursos.

Reus Sud

La Comunalitat Urbana Reus Sud és un projecte bianual de dinamització social, econòmica i comunitària que s’impulsa a la zona sud de Reus.

Ocell de foc

Ocell de Foc del Camp és un programa d’atenció integral per a joves d’entre 16 i 30 anys de les comarques del Priorat, Baix Camp, Conca de Barberà i del municipi de Vila-seca.

Ateneu

Espai de dinamització cultural on la comunitat pren el protagonisme! Creem oportunitats d'interacció, amb col·laboracions del teixit associatiu del poble i l'Ajuntament on a través de la programació anual fem créixer a Castellvell del Camp. Amb un toc inclusiu i fresc, ens centrem en la diversitat i oferim suport per potenciar les iniciatives locals. Descobreix un espai on cada veu compta, amb activitats enfocades al públic infantil, juvenil i comunitari amb un ambient dinàmic per construir junts una comunitat empoderada.

Dinamització juvenil

Connectem amb la joventut local, identificant les seves necessitats i interessos. Treballem per oferir solucions, impulsar la implicació en activitats i atendre de manera integral les seves necessitats. Apostem per processos educatius que fomentin l'autonomia, contribuint al benestar i les experiències positives. Potenciem habilitats socials i competències bàsiques, reforçant el seu desenvolupament personal i social. Amb un enfocament en la participació comunitària, acompanyem els joves perquè es reconeguin com a agents actius, oferint suport socioeducatiu per reforçar la seva autonomia i benestar, i proporcionant informació i orientació sobre els recursos disponibles.

Prevenció violències masclistes

Sensibilització i prevenció de la violència de gènere entre les joves del Baix Camp. A través de 4 eixos d'acció, incloent-hi tallers participatius per a joves, formació als professionals dels instituts, implicació de les famílies i una innovadora prova pilot, la 'Bústia Lila'. Aquesta iniciativa ofereix un espai de confiança perquè les joves puguin denunciar situacions de violència i demanar ajuda. Les alumnes també seran impulsades a liderar accions autogestionades per abordar les necessitats detectades a les seves institucions.

Contacta amb nosaltres